01 de maig 2017

Treballadora de la cultura


Avui és el dia del treball i vull parlar del meu:  tinc idees i les escric. Des de setembre he escrit llibres, guions, articles, continguts web diversos, activitats per clubs de lectura, presencials i virtuals.També faig conferències i trobades amb lectors, especialment joves lectors, a centres educatius i biblioteques. I des de l’octubre participo a la tertúlia de la segona hora del programa Catalunya Migdia.

Sóc, per tant, treballadora de la cultura.

Podria parlar del més evident. Pensar idees, descartar-les, escollir-ne una, desenvolupar-la, documentar-me (entrevistes, lectura, recerca a internet, etc.), esbossar un esquema, definir l’esquema, corregir l’esquema, escriure, reescriure una i totes les vegades que calguin (tres, set, nou, dotze). Revisió de galerades (en el cas dels llibres). Preparar el contingut de conferències, xerrades i tertúlies, de clubs de lectura i altres activitats d’animació lectora (arribo, en algun cas, fins i tot a elaborar un petit vídeo que edito jo mateixa de forma casolana). Però no ho faré. Avui vull fer la llista de tota la resta. No he dit queixar-me, he dit llistar, parlar, exposar, fer evident, treure a la llum. Començo. Agafeu una cadira.


Reunions o converses via mail o telèfon amb l’editorial, reunions o converses via mail o telèfon amb la meva agent literària; en el cas d’un nou llibre supervisió del contracte pactat per l’agència literària, converses al voltant de la il·lustració i/o la coberta, elaboració de la llista de persones a les que enviar el llibre per a la difusió, escriure una o més entrades en aquest blog, difusió via Facebook, Instagram ,Twitter, Linkedin (a partir d’aquest moment ho abreujo d’aquesta forma: FITL). Contactes amb periodistes. Si hi ha sort entrevistes (contactar pel dia, quedar, preparar-se entrevista, fer-la, difondre-la via FITL). Facturar l’avançament dels drets d’autor. Controlar el cobrament de l’avançament de drets d’autor. Supervisió de la liquidació anual de drets d’autor. Si s’escau, reclamació de la liquidació anual. Facturació dels drets d’autor. Controlar el cobrament o no dels drets d’autor. Assistència a fires literàries, signatures i altres actes de promoció: establir el dia de l’acte, el desplaçament, l’acte en si, la difusió via FITL. Trobades amb llibreters. Elaboració de documents pdf explicatius del contingut de les xerrades amb lectors i de la conferència La pitjor mare del món. Sessió de fotos de retrat per a promoció pròpia. Gestió de les trobades amb els lectors, que en el meu cas poden sorgir per petició de la pròpia editorial, de la Institució de les lletres catalanes o directament dels centres escolars o biblioteques. El mateix serveix per a les conferències que vaig dedicades a La pitjor mare del món. La gestió comporta: intercanvi de correus fins a establir la data i el contingut i enfocament, localització geogràfica del centre i introducció de la localització al GPS, lloguer del cotxe del servei de carsharing del que en sóc usuària, control que el cobrament del carsharing sigui correcte, preparació del contingut de la xerrada (la caixa d’eines que faig servir per als lectors de primària, o els power points per secundària o les conferències de La pitjor mare del món, amb l’ordinador, el passador de diapositives i tots els cables i adaptadors), desplaçament fins al lloc de la xerrada, facturació de la xerrada, control del cobrament de la xerrada. En el cas de la ILC cal omplir una valoració a un aplicatiu, el mateix a través del qual he establert la xerrada, prèvia demanda d’una informació que per a mi és fonamental, saber si el meu llibre està socialitzat o no. En cas d’estar socialitzat demano que s’enviï una carta a les famílies perquè qui ho desitgi porti llibres meus per signar. Als mails on ho demano també explicito els motius de la meva disconformitat amb la socialització del meu llibre i genera diversos mails amunt i avall. També cal, en el cas dels centres escolars on vaig amb la ILC, calcular les despeses de quilometratge i peatge i demanar a les escoles i instituts que ho tinguin preparat per pagar-m’ho el dia de la xerrada. Difusió d’algunes trobades amb lectors a través de FITL  i també del meu blog o del blog de la ILC. En alguns casos, determinats ajuntaments m’han exigit fins a quatre certificats i/o documents per poder fer  una factura de, per exemple, 150 euros bruts (de fet no els importa la quantia, els importa que sóc autònoma): certificat del banc conforme el compte és meu a partir d’un document del propi ajuntament que cal omplir, imprimir, dur al banc perquè el signin, escanejar i enviar; fotocopia del DNI, certificat conforme no tinc deutes amb hisenda, certificat conforme no tinc deutes amb la seguretat social. Aquests certificats els he demanat a través del meu gestor (trucada, enviament, cobrament del tràmit) o els he pogut fer jo perquè fa anys vaig perdre hores i hores per la gestió de la signatura electrònica quan un ajuntament me la va exigir per cobrar una factura de... 150 euros bruts (deu ser una xifra màgica, tu). Si els buròcrates municipals que s’han inventat aquestes obligacions carregoses, absurdes i abusives esdevinguessin autònoms un sol dia de la seva vida, tot seria diferent. Però seguim amb el llistat de tasques. Negociació i signatura del contracte de guió o de col·laboració amb la ràdio, o del preu pel servei de moderació de club de lectura o altres activitats d’animació lectora. Facturació. Control del cobrament. En alguns casos, també cal, lloguer del cotxe, localització del lloc on té lloc l’animació lectora, desplaçament, difusió via FITL. Vida de xarxes: llegir, comentar i escriure tuits, entrades de Facebook, Instagram i Linkedin (alguns més que altres i tot va per èpoques). Trobades i activitats amb col·legues professionals de caire sindical/reivindicatiu. Declaració trimestral de l’IVA que genero per determinats serveis: acumulació i ordenació cronològica de factures suportades, introducció a l’excel de les factures emeses i de les suportades, enviament de les dades al gestor perquè faci la gestió de l’IVA amb hisenda. Declaració anual del resum de l’IVA, que també comporta preparar més números. Declaració anual a hisenda dels proveïdors amb els que he generat un moviment superior als 3000 euros. Declaració anual de la renda de l’IRPF (jo mateixa preparo els números que passo al gestor perquè calculi i presenti la declaració). Supervisió de l’estat de la declaració d’hisenda que normalment em surt a retornar i que els darrers tres anys hisenda ha tingut el gust d’ingressar-me la devolució el mes de novembre o desembre (és a dir, que amb l’irpf que he avançat a cada factura i el temps que triga hisenda a retornar-me el que em correspon he finançat a l’Estat sense que ningú m’ho  hagi demanat ni els hagi pogut cobrar res a canvi).

Potser em deixo alguna tasca, però així que la recordi l’aniré afegint.